خشکشویی

لکه بری

رنگرزی

اتوکشی

خشک شویی یک روش شستشوی لباس بدون استفاده از آب است. در این روش، مواد شیمیایی مخصوصی به نام سولونت برای حل کردن لکه ها و آلودگی ها از روی پارچه ها استفاده می شود. خشک شویی برای پارچه هایی که با آب خراب می شوند یا نیاز به اتو کردن دارند مناسب است. برای خشک شویی لباس های خود می توانید از خدمات خشک شویی آنلاین استفاده کنید. این خدمات با قیمت مناسب و سرعت بالا لباس های شما را دریافت و تحویل می دهند.

خشک شویی یک روش شستشوی لباس بدون استفاده از آب است. در این روش، مواد شیمیایی مخصوصی به نام سولونت برای حل کردن لکه ها و آلودگی ها از روی پارچه ها استفاده می شود. خشک شویی برای پارچه هایی که با آب خراب می شوند یا نیاز به اتو کردن دارند مناسب است. برای خشک شویی لباس های خود می توانید از خدمات خشک شویی آنلاین استفاده کنید. این خدمات با قیمت مناسب و سرعت بالا لباس های شما را دریافت و تحویل می دهند.